Том 10, Брой 1/2023г.

Съдържание:

д-р Атанаска ТунтоваЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ стр. 1 
Асистент д-р Ваня Пецанова ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ
 Доц. д-р Рая Илиева, Теодора Данова – студент    –   ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „ФОРСМАЖОР”  ПРИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ стр. 28
Стоил Петромил Сотиров ПРАВНА СЪЩНОСТ НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ стр. 37
Докторант Велислав Юруков ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКРОННИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС стр. 42
Проф. д-р Веселин Вучков, д-р Иван Аврамов ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЛИЦА ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ИМА ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ИМЕННО ТЕ СА УЧАСТВАЛИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ стр. 49
Веселина Ставрева – СЪДЕБНИЯТ КОНТРОЛ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО стр. 63
Edyta Tkaczyk –  ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ТРИБУНАЛА ПОЛЬШИ О НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК стр. 74