Том 2, Брой 2/2015г.

Корица Брой2 том2

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Стефка Наумова – Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание

Добринка Чанкова – За или против позитивната дискриминация на жертвите на престъпления?

Гергана Андонова -Равноправието в сферата на материалното и процесуалното наказателно право

Михаела Клечерова – Дискриминация на хората с увреждания и стандартите на чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

Анастасия Дюлгерова- Непряка дискриминация

Информация за проект

Информация за книга

Информация за студентски постижения