Том 2, Брой 3/2015г.

Корица том2 Брой32014

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Добринка Чанкова, Габриела Белова, Гергана Георгиева, Ралица Войнова, Радослава Кирова – НОВАТА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ И УЧАСТИЕТО НА ЮЗУ „Н.РИЛСКИ“ В НЕЯ

ПОСТЕР НА КОНГРЕСА

ЕРАЗЪМ КОНГРЕС И ИЗЛОЖЕНИЕ- ERACON 2015- Програма

ЕРАЗЪМ + БАРОМЕТЪР – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРЕЗ 2014г.

Добринка Чанкова, Габриела Белова, Гергана Георгиева, Ралица Войнова-“НАШИЯТ ЕРАЗЪМ“ ИЛИ КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ДИСПРОПОРЦИИТЕ МЕЖДУ ПОТЕНЦИАЛ И РЕЗУЛТАТИ

ЕРАЗЪМ+ Студентският опит- Buckinghamshire New University