Том 3, Брой 3/2016г.

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc3-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b932016

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Гергана Андонова – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И НАКАЗАНИЯТА В МИНАЛИ И НАШИ ДНИ

Абдакимова, М.Ю.- ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИПЛОМАТИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН В ЧУЖБИНА

Десислава Анзова – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ В УЧИЛИЩАТА – РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ

Елена Колчева – НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОРЪЖИЕ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ

Добринка Пейчева – В ТЪРСЕНЕ НА РЕЛЕВАНТНА ДЕМОКРАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО

Даница Монева – ТЕХНИКИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ С ПОМОЩТА НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА СИСТЕМА

Конституционният съд на 25 години

Информация за студентска проява