Том 4, Брой 2/2017г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Георги Пенчев – ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕКИ И ЕЗЕРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Гергана Кресналийска и Димитринка Мудурска – ПОЯВА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИЯ ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

Олга Чорбаджийска и Юлияна Шкумбова – МЕНТОРСТВО, КОУЧИНГ И ТРЕНИНГ- ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Петър Арабаджийски – ПОЛИЦЕЙСКИ КОНТРОЛ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Шейх Салем Абубакер Банафа – СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА В ЙЕМЕН

Рецензия за книга

Дискусионен форум

Студентска и докторантска научна сесия

Разширяваме сътрудничеството по Програмата Еразъм+