Том 4, Брой 4/2017г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Paroula Naskou-Perraki – DOES INTERNATIONAL COMMUNITY PROTECT THE RIGHTS OF ELDERLY ?

Георги Пенчев – ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Елена Евстатиева – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ В ЗАТВОРИТЕ

Младен Младенов – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪНШНИЯ ВИД НА ЛИЦЕТО

Гергана Андонова – РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

Нели Стоянова -УСКОРЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Константин Качулев, Аделина Любенова, Таня Симова и Пенка Минева – ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/161 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСЛЕДСТВИЯТА ВЪРХУ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ПАЦИЕНТА

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СОЦИАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ“

Рецензии на книги

Информация за полезен наръчник