Том 5, Брой 2/2018г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Веселин Вучков – ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО: ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

Галина Иванова – ПРАВОТО НА РАБОТЕЩИТЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Христо Банов – ПРАВНА СЪЩНОСТ НА СЛУЖЕБНОТО ВРЕМЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ОТРАБОТЕНО В ПОВЕЧЕ ОТ УСТАНОВЕНОТО ЗА ТЯХ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ДЕЖУРСТВА

Рецензия на книга

Информация за конференция по възстановително правосъдие

Информация зa конференция по медиация

Поздравления за колега