Том 2, Брой 4/2015г.

Корица том2 Брой42014

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Александра Ильова – Ролята на Magna Carta Libertatum за развитието на човешката цивилизация

Петя Атанасова – Гражданското участие в законодателния процес

Галина Писарска – Индивидуалната конституционна жалба

Желязка Стефанова – Защо смъртното наказание не може да „възкръсне”? По-добра алтернатива ли е „смъртта в клетка”?

Жана Колева – Спедиторът като косвен представител

Мария Чочова – Правно и обществено значение на решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Стоян Стойков – Организаторът на престъпната група

Олег Николаевич Емец – Современные особенности профилактики преступлений против нравственности

Информация за студентски и докторантски научни прояви и постижения