Том 4, Брой 3/2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Рая Илиева – НОВИТЕ ПРАВИЛА ПРИ ТРАНСГРАНИЧНАТА ТЪРГОВИЯ

Ана Стоилова – МИТНИЧЕСКИЯТ КОДЕКС НА СЪЮЗА – ПРАВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЦЯЛОСТНО ЕЛЕКТРОННО ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ МИТНИЦИТЕ И БИЗНЕСА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Анастасия Дюлгерова – ПРИЛОЖИМОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ИЗДАВАНЕ И ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ АКТОВЕ

Вари Бельов и Атанас Иванов – ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ

Искра Младенова – ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

Александра Ильова и Маргарита Кръстева – ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Екатерина Мутафчиева и Силвет Мименова – ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВПИСВАНЕТО НА ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Стефани Манчева –ПРАВНА СИЛА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОДПИСИ