Том 5, Брой 1/2018г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Славянка Ангелова и Любомира Христова – ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ PR В ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД

Марио Томов – ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТИВНИЯ РЕЖИМ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПОРНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ В ЕВРОПА

Надежда Василева и Мирослава Томаниева – КЛОНИРАНЕ – ПРАВНИ, ЕТИЧНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Шейх Салем Абубакер Банафа – СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР В РЕПУБЛИКА ЙЕМЕН

Информация за книга

Закон на Швеция за медиация вследствие на престъпление