Том 5, Брой 3/2018г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Charalampos Karagiannidis – VERS UNE POLITIQUE SOCIALE ANTI-CRIMINELLE EN TEMPS DE CRISE……………………….с.2.

Гергана Кресналийска и Васил Василев – ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ………………………………..с.8.

Олга Чорбаджийска и Атанас Янчев – HEADHUNTING – БАЗОВ МЕТОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ СЛУЖИТЕЛИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………………………………………………………………с.17

Димитрина Любенова – МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА……………………с.24.

Марио Стоянов – ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОНЯТИЕТО „НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО“ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО……………………………………………………………………………………………………………………………с.33.

Информация за книга…………………………………………………………………………………………………………………………….с.39