Том 6, Брой 1/2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна

Манол Станин – ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“………………………………………………………………………………2.

Илина Динева и Георги Михайлов – ИМА ЛИ МЯСТО ЕВТАНАЗИЯТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО?……………………………………..9.

Гульмира Базарова – ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ …………………………………………………………………………………………………………………………………………18.

Люба Спасова – ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА – СЪЩНОСТ, ПРАВНА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ В БЪЛГАРИЯ..33.

Джорджия Папучарова – ОБЗОР НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ЧЛ. 3 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА…………………………………………………………………………………………………………………….48.

Сара Мохамед Обади – ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСЪЦИТЕ НА НАРКОТИЧНИТЕ И ПСИХОТРОПНИТЕ ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО ЙЕМЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО………………………………………………………………………………………..………………………………………………….63.

Добринка Чанкова – ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО – ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВОТО, ЗАКОНОДАТЕЛЯ, НАУКАТА, ПРАКТИКАТА /Рецензия на книги/…………………………………………………………………………………………………………………………….70.

Манол Станин – Рецензия на книга……………………………………………………………………………………………………………………………74.

Студентски стихотворения……………………………………………………………………………………………………………………………………….77.