Индексиране

Списанието “Право, Политика, Администрация“ е индексирано  в  европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС.

Списанието  е   включено   в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център  за информация  и документация.

Списанието е индексирано и в Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Sientific Indexing Servises (SIS)  и CiteFactor.