„СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ 21 ВЕК“, която ще се проведе на 24 април 2014 година. Условията за участие и изискванията за оформяне на докладите можете да видите тук.