Контакти

Югозападен университет „Неофит Рилски“
Правно-исторически  факултет
пл. „Г. Измирлиев- Македончето” 1
2700 Благоевград
Телефон:+359 73 83 32 08

email: lpajournal@swu.bg  или използвайте формуляра по-долу: