Том 3, Брой 1/2016г.

Корица том3Брой12016

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Понкин Игорь Владиславович – ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Валентин Василев и Стефан Новоселски – ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И УЧЕЩИ СЕ ИНСТИТУЦИИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА – РЕЛАЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО ИЛИ ЗАДАЧА НА НАСТОЯЩЕТО

Петър Алексиев – ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Малинка Иванова – ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – НОВ АВТОМАТИЗИРАН И ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДПОМОГНАТ ИЗВЪНСЪДЕБЕН ПОДХОД ЗА БЪРЗО ДОСТИГАНЕ ДО СПРАВЕДЛИВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Филип Томас – АЛТЕРНАТИВНА ПАРAДИГМА ЗА РИМСКОТО ПРАВО