Том 5, Брой 4/2018г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна

Ралица Войнова и Александра Ильова – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2.

Ралица Войнова и Стефани Манчева – ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ –НАЙ-НОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ…………………………………………………………………………………………………………..17.

Гергана Андонова и Надежда Василева – АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПРЯМО НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………………….28.

Гергана Андонова, Иванка Стоянова и Надежда Василева – АНАЛИЗ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ОСЪДЕНИ И ПРИЛАГАНЕТО МУ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ………………………………………………………………..48.

Иван Цветанов – ЗА СЪЩНОСТТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА СВОБОДАТА НА ДОГОВАРЯНЕ………………………………………………..61.

Николета Лазарова и Христо Банов – ОСОБЕНОСТИ В ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЛАУЗАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ И КЛАУЗАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 70 КТ И ПО ЧЛ. 230 КТ……………………………………………71.

Милен Ангелов – ЗАМЕСТВАЩО СЪГЛАСИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА………………………………………………………….85.

Рецензия на книга……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93.

Рецензия на книга на колеги………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95.

Информация за конференция………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98.