Том 7, Брой 2/2020г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Редакционна…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.

Младен Младенов – УРОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19…………………………………………………………….…..2.

Антония Аговска – ПРОМЕНИ В ТРУДОВОПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г…………………………….…16.

Валентина Александрова – ЕЛЕКТРОННАТА КОМУНИКАЦИЯ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС………………………………………………………….…..30.

Миряна Илчева – ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА ИМ В ПРОЦЕСА, ПОДПОМАГАНЕТО И КОМПЕНСАЦИЯТА……………………………………………………………………………………………………………………..41.

Владимир Минчев – ПОСТАНОВЯВАНЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ СЪОБРАЗНО СТАНДАРТИТЕ НА ЧЛ. 6 §1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА …………………………………………………………………………….…..49.

Добринка Чанкова – НЕСИГУРНОСТТА, ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ /Рецензия на книга/…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………62.

Рецензия на книга………………………………………………………..………………………..……………………………………………………………….66.

Информация за публикация………………………………………………………………………………………………………………………………………68.