Електронното списание “Право, Политика, Администрация“ е включено в европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС!

Електронното списание “Право, Политика, Администрация“, издавано от Катедра „Публичноправни науки“ на Правно-историческия факултет, е включено в Европейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС. Това е признание на усилията на редакционната колегия да издава списание, съвместимо с Европейските стандарти, и основание за по-голямо удовлетворение на авторите, публикуващи в него. Това е и нашият своеобразен подарък за 25-годишнината на ПИФ и 40-годишнината на ЮЗУ „Н. Рилски“. Списанието е в процес на индексиране към EBSCO и др. международни научни бази данни.

проф. д-р Добринка Чанкова-главен редактор

1 Коментар за "Електронното списание “Право, Политика, Администрация“ е включено в европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС!"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*